Projecte de direcció 2016-2020

      Ens complau saber que aquest nou Projecte de Direcció consta amb l’acceptació de la majoria de l’equip de mestres, AMPA, Consell Escolar, i altres entitats de l’escola.

      Entenem que l’equip directiu  no ha de ser només un bon gestor de recursos humans i materials sinó que també ha de transmetre a la comunitat educativa il·lusió i acompanyar-la en tot moment perquè tothom se senti part d’un projecte comú.

      Serà fonamental crear un bon clima de confiança mútua per tal  d’organitzar i coordinar la tasca dels docents i que tot això reverteixi amb la finalitat de poder oferir als nostres alumnes el millor marc perquè puguin assolir el màxim de competències i  valors positius.

      Amb aquest fets exposats, les persones membres de la proposta d’Equip Directiu, les quals hem elaborat conjuntament aquest treball, ens comprometem a gestionar el projecte de direcció fent participar i implicant al claustre i a la resta de la comunitat educativa. 

NOU EQUIP DIRECTIU

SECRETÀRIA: TERESA SÁEZ

CAP D’ESTUDIS: VANESSA MINGUET

DIRECTOR:  TONI CAMACHO

AQUI teniu el fitxer de descarrega amb el contingut complert del nou Projecte de direcció

Altres