Serveis

 Disposem de difererents aules especialitzades

Aules d’expressió musical
Aules d’informàtica i multimèdia
Aula d’expressió plàstica
Laboratori de ciències naturals
Aules de treball en grup (grups flexibles en àrees instrumentals: llengües i matemàtica)
Aules de suport, atenció individualitzada
Àmplies zones d’esbarjo assolellades.
Gimnàs.
Sales d’audiovisuals.
Biblioteca.Servei de Biblioteca amb sala de lectura, servei de préstec i ordinadors per a internet. Consulta i la utilització de programes educatius.

Guarderia de 7:30 h a 9.00 h.
Servei de menjador (cuina pròpia)
Activitats extraescolars
Dimensió intel.lectual
Matèries curriculars
Llengua i literatura catalana.
Llengua i literatura castellana.
Llengua estrangera (anglès).
Matemàtiques.
Coneixement del medi: natural, social i cultural. 
Expressió artística: música.
Expressió artística: visual i plàstica.
Educació física.
Religió Catòlica.
Activitats Complementàries
Ampliació d’àrees curriculars bàsiques i tallers específics (llengua anglesa, natura, plàstica, lectura, digues la teva, música, educació alternativa, reflexió personal dirigida, ...).

 


Equip de mestres
Acompanyament i orientació per part de l'equip de mestres amb una formació professional i humana continuada.
Entrevistes periòdiques dels tutors amb els pares.
Coordinació dels mestres, a nivell de curs i a nivell de cicle, per a desenvolupar el programa d’activitats en harmonia amb els interessos dels nens i nenes i dels objectius educatius.
Intercanvi permanent entre els tutors i els especialistes de les diferents àrees, a fi d’elaborar:

  • l’informe d’avaluació personal de cada alumne/a
  • l’informe del grup-classe
  • l’autoavaluació de la tasca pròpia que desenvolupen els mestres

Creixent en harmonia

Altres