NOU ACTE AL SALÓ DE CENT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

El passat dia 7 d'Octubre un parell de nens de 5è de Primària de l'escola van anar al

Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona per donar per inaugurat el nou Projecte

Trienal 2015-2018 de les Escoles+ Sostenibles de la nostra ciutat. Van gaudir d'una

visita extraordinària i d'una actuació molt maca. Mireu que bé que estaven.

 

 

Altres