PRÀCTICA A L'AULA DE NATURA AMB ELS ALUMNES DE 5è

El passat dia 19 de Novembre del 2015 el curs de 5è de Primària va disseccionar

un barat i van poder observar totes les seves parts externes i internes. Una

pràctica en la qual van demostrar un gran interès i atenció.En farem més. Aquí

usdeixem unes imatges.

 

 

 

 

Altres