Projecte MUSe

El Projecte MUS-E és un projecte internacional impulsat per la Fundació Yehudi Menuhin. L'objectiu és fomentar entre els infants determinats valors:

  • La tolerància
  • El sentit de la pau
  • La interculturalitat
  • La solidaritat

Ho fa tot desenvolupant diverses activitats artístiques: la dansa, el mim, la interpretació musical, el teatre i la pintura.

El projecte MUS-E s'adreça a infants per tal de que desenvolupin capacitats creatives, aprenguin a controlar i alliberar emocions i assoleixin un alt nivell de sensibilitat per les manifestacions artístiques.

Les activitats que realitzem s'integren en el currículum escolar i tenen forts lligams amb les àrees d'Educació Musical i d'Educació Física.

 Podeu veure un video resum AQUI

Altres