L'Escola

L'Escola Ferrer i Guàrdia és una escola pública que imparteix les etapes d'Educació Infantil i Educació Primària, el titular de la qual és la Generalitat de Catalunya. És doncs una escola catalana inspirada en ells valors ètics i de progrés que marca el devenir de la societat civil.

TRETS D'IDENTITAT DEL CENTRE

 

És una escola pública catalana, arrelada al medi que no exclou ningú per raó de la seva condició personal social o ideològica.

 

 • Imparteix les etapes d'Educació Infantil i Educació Primària.
 • És una escola aconfessional, respectuosa amb totes les creences.
 • Pretenem que els nostres alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats, i que adquireixin uns valors que els serveixin per millorar personal i socialment.
 • Pretenem que els nostres alumnes aprenguin a pensar i a aprendre.
 • Volem transmetre els continguts amb rigor i creiem en la necessitat d'una exigència acadèmica raonable, juntament amb la necessària personalització i atenció a la diversitat.
 • Emprem diferents metodologies i estratègies, en funció dels objectius a aconseguir.

 PRINCIPIS PEDAGÒGICS

La formació acadèmica dels nostres alumnes està basada en els diferents àmbits: cognoscitiu, afectiu, psicomotor, d'equilibri personal i de relació social. L'acció educativa es basarà en els següents principis pedagògics:

 • Ensenyar a pensar i a aprendre
 • Importància dels continguts
 • Exigència acadèmica i diversitat
 • Diversificació metodològica.
 • El sentit de l'avaluació.
 • Formació de la personalitat.
 • Personalització i socialització de l'educació

 

 

Altres