Equip

Personal docent

Equip Directiu

 

Direcció: Toni Camacho
Cap d'Estudis: Vanessa Minguet
Secretaria: Teresa Sáez

 

 

Equip de Coordinació:

Educació Infantil: Esther Solé
Cicle Inicial: Maite Salom
Cicle Mitjà: Esther Tarragó
Cicle Superior: Lluïsa Selma

 

Altres càrrecs:

 

Riscos laborals: Maria José Alvarez

 

Coordinació Pedagògica: Clara González

 

Coordinació d'informàtica: Bernat Tomàs

 Educació Infantil

 

P3 - A      Mònica Pérez
P3 - B    
 Elena Parra
P4 - A      
Verònica Pérez
P4 - B      
Eulàlia Marcé
P5 - A    
 Esther Sualis
P5 - B      
Esther Solé


Educació Primària

1r A     Lourdes Marzo

1r B     María José Irisarri     

2n A     Mercè Moliner

2n B     Eloi Prieto
3r A      
Carme López
3r B      
Dora Sastre
4t A    
 Anna Miralles
4t B      
Alexandra Rosés
5è A    
Mar Ojeda
5è B    
 Xus Morales
 A     
Bernat Tomàs

6èB       Sònia Nestares

 

 

Suport a Educació Infantil

María José Álvarez

 

 

Equip d’Educació Especial

Pepa Madianes

Maite Salom

Mònica Torras

 

Educació Músical

Marta Rodríguez
Joana de Diego

Paloma Rodríguez

 

Anglès

Laura Martorell
Lluïsa Selma

Xabier Acordagoicochea

 

 Educació física : Clara González / Daniel Garcia

Aula D'acollida: Teresa Saez

 

Suport a Primària

Daniela Dimitrova

Toni Camacho

Esther Tarragó 

 

Altres

Consergeria: Conxi del Moral / Roger Gómez

Administrativa: Rosa González

Tècnica d'Infantil: Ana Gómez

Cuiner: Enric

Ajudant de cuina: Rosa

Neteja:

Menjador:

EAP: Josep

Assistenta social:

 

Altres